- Радіоекологія

Перейти к контенту

Главное меню:

Для публікації тексту статті в збірнику матеріалів конференції необхідно надіслати на адресу оргкомітету, або на електронну пошту оргкомітету.
-          реєстраційну картку на участь в роботі конференції;
-          електронний варіант статті (тези).

Реєстраційна картка
На участь в конференції “Радіоекологія-2017”
Прізвище          
Ім’я          
По батькові  
Установа  
Посада  
Тема доповіді  
Е-mail  
Телефон для довідок  
Пропозиції до резолюції  

Заповніть та відправте на
електронну пошту оргкомітету
За умови успішної реєстрації Вам буде повідомлено на електронну адресу


Вимоги до оформлення матеріалів конференції


Стаття в обємі від 3 до 5 сторінок повинна бути надрукована шрифтом "Times New Roman Cyr" 11 pt.
Параметри сторінки
А4 (210 × 297 мм).
Всі поля
20 мм.
Перший рядок абзацу
відступ 10 мм.
Інтервал рядків
одинарний.
Файл подається без нумерації сторінок.
Орієнтація сторінки – книжкова
В лівому верхньому куті проставляється індекс УДК.
Назву доповіді друкувати великими літерами (шрифт 12 напівжирний) з вирівнюванням по центру.
Праворуч під назвою доповіді
прізвище, імя та по батькові авторів (напівжирний курсив), нижче симетрично тексту – повна назва організації (курсив).
Список літератури
в кінці тексту. Посилання на літературу наводяться в квадратних дужках [ ].
В тексті чітко виділити постановку задачі, елементи новизни, методологію досліджень, викладення основного матеріалу та стислі висновки.


Статті без виконання умов не будуть прийматись до публікації.


Оргкомітет залишає за собою право форматувати статті.

Відповідальність за зміст статей несуть автори.

Прийом заяв та статей до 17 квітня 2017 року


 
 
Назад к содержимому | Назад к главному меню